1. אתר זה הוקם ע"י Mindow, עוסק מורשה 059656553  Mindow -תכשיטים בהרכבה עצמית. ( להלן "Mindow" או "החברה").
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 8. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או למי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.
 9. טעות לעולם חוזרת- הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי המוצרים המופיעים באתר יהיה מדויק ועדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.
 10. בנוסף לאמור, הנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. פירוט עלויות המשלוחים מופיע ב"מדיניות המשלוחים" ו/או בתקנון זה, כפי שהם יעודכנו מעת לעת.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת
 13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, טלפון חכם וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 14. התקנון מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
 15. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

 

יצירת קשר ושירות לקוחות:

ניתן לפנות להנהלת האתר בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור במייל info@mindow.co.il

כתובת למשלוח דואר והחזרות: עבור מינדו – מרכז מסחרי תאנה אפרת, ת.ד 1002 מיקוד 9043500

 

שמירה על סודיות:

 1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.
 2. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
 3. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת ריווחית. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים על ידי חברת ריווחית אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, באופן שמאפשר להזמין מוצרים ולמסור את פרטיכם בביטחון /
 4. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על פעילות הלקוחות באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו; אם לקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי הלקוחות את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 5. דיוור ישיר אלקטרוני: הנהלת האתר מעוניינת לשלוח אל הלקוחות מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר ללקוח רק אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל הלקוח לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.

אחריות האתר:

 1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי  Mindowאינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
 3. במידה ונפלה טעות בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.
 4. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.
 6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחות סבורים כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, יש לפנות לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל info@mindow.co.il  והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל האפשר.

ספקים חיצוניים:

 1. ספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו.
 2. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל אלא אם כן נכתב אחרת. כל המידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

תנאי אחריות למוצרים:

 1. האחריות ניתנת לתכשיט שרכשתם לתקופה של 3 חודשים מיום הרכישה. 
 2. האחריות ניתנת אך ורק לפגמים מהותיים ביצור התכשיט.
 3. האחריות ניתנת בכפוף לכך שנעשה בתכשיט שימוש סביר ובהתאם לייעודו ובין היתר, תכסה גם את המקרים שלהלן:

א. נפילת קריסטלים מתליונים משובצים שלא עקב חבלה, מכה או נפילה של התכשיט.

ב. התנתקות של הזכוכית מגוף התליון עקב בעיית הדבקה, אך שלא עקב חבלה, מכה או נפילה של   התכשיט. (לתשומת ליבכם, האחריות אינה חלה על שבר בזכוכיות)

ג. שיבוש במנגנוני הסגירה והפתיחה של התליון, שלא עקב מכה או חבלה או נפילה.

ד. כשל בסוגרים של השרשראות, שלא עקב מכה או חבלה או נפילה.

ה. האחריות אינה תקפה למקרים של אובדן התכשיט, בלאי טבעי, שימוש לא סביר בתכשיט, קרע בשרשרת, שבירת הזכוכית וחבלה.

ו. לא תינתן אחריות על שינוי בגוון השרשרת או התליון. לעניין זה, אנא קראו בקפידה את הנחיות השימוש של המוצרים.

ז. כל פניה לשירות הלקוחות בתקופת האחריות יש:

   * למלא ולצרף את טופס: טופס החזרת פריט

   * לצרף את הקבלה שנשלחה אליכם לתיבת הדואר האלקטרוני שהזנתם למערכת.

ח. החזרת המוצר אל הלקוח בתקופת האחריות תהיה ללא עלות.

הוראות שימוש ואחזקה לתכשיט:

 1. התליונים, השרשראות והפלטות עשויות מפלדת אל חלד איכותית Stainless Steel ,  ללא ניקל, ולכן מתאימה לאנשים בעלי רגישויות ואלרגיות.
 2. במקרים חריגים ישנה אלרגיה למתכות נוספות אשר אין מודעות אליה, במידה וקיימת רגישות עלולה להופיע פריחה, גירוד, אדמומיות. במקרים אלה אנו ממליצים להסיר את התכשיט וליצור עמנו קשר  בכתובת info@mindow.co.il. אנו נקבל את המוצר בחזרה ואת תקבלי עבורו החזר מלא תוך 14 יום מיום הרכישה.
 3. הימנעי מחשיפת התכשיט לחומרים הבאים: מים, בושם, קרמים, חומרי איפור, חומרי ניקוי, אלכוהול, ים, מלח, כלור, בריכה.
 4. אחת מהסיבות הנפוצות להשחרת תכשיטים הינה זיעה. לכן אנו ממליצים להסירו מן הגוף לפני ביצוע עבודות בית ורחצה וכן לפני פעילות גופנית. יש לנקות את התכשיט עם מטלית רכה ולחה, ומיד אח"כ עם מטלית יבשה ולייבש לאחר חשיפה לזיעה ביום חם.
 5. מומלץ להימנע משינה עם התליון כדי למנוע חשיפה לזיעה, שחיקה, לחץ וכיו"ב.
 6. התליון מורכב מדפנות זכוכית. יש להימנע מנפילה, הפעלת לחץ, מכה או גרימת חבלה על התליון ומרכיביו שעלולים לגרום לשבירתו. אין אחריות על שבר הזכוכיות.
 7. אנו ממליצים לאחסן את התכשיט בנפרד משאר התכשיטים שלך בפאוץ' Mindow המצורף במתנה, מכיוון שתכשיטים נוטים לגרום להשחרת התכשיטים שנמצאים עימם.
 8. מומלץ לפתוח את התליון בזהירות מעל גבי שולחן או משטח עבודה, היות והצ'ארמס זעירים ועלולים ליפול החוצה בזמן הפתיחה.
 9. יש להרחיק ילדים קטנים ממגע עם הצ'ארמס כדי להגן עליהם מסכנת בליעה.
 10.  מקרה של פגם או חוסר שביעות רצון מהמוצר, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו בכתובת info@mindow.co.il

 

רכישות וביצוע הזמנות באתר

 1. בעת ביצוע רכישה באתר על הלקוחות להקפיד לרשום במדויק את כל הפרטים הנדרשים למשלוח לבית הלקוח. במידה ויימסרו פרטים שגויים לא תוכל הנהלת האתר להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעד המבוקש.
 2. המחיר התקף להזמנה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה באתר, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.
 3. מדיניות התשלום בכרטיסי אשראי: ניתן לבצע עסקה באתר בכל כרטיס אשראי מקומי שמאושר על ידי חברת הסליקה וכן באמצעות PayPal
 4. מדיניות תשלומים בכרטיסי אשראי: ניתן לשלם באתר בתשלום אחד.
 5. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של  פרטי הכרטיס ע"י חברת הסליקה. במידה והעסקה תאושר תשלח ללקוחות הודעה על כך וכן סיכום הזמנה מפורט באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר. במידה והעסקה לא תאושר ע"י חברת הסליקה, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר.
 6. פרטי ההזמנה כפי שיוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה לנכונות דרך הפעולה.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך כי המוצר קיים במחסני האתר הן במועד ההזמנה והן במועד האספקה המבוקש. במידה והמוצר אינו נמצא במלאי ו/או הורד מהאתר אף אם לאחר ביצוע ההזמנה, לא יהיה מחויב האתר במכירת המוצר, ולרוכשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשים ו/או לצד ג'.
 8. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחות כל סכום ששילמו בגין אותה הזמנה במידה ואכן שילמו, ו/או יבטל את החיוב במידה ובוצע.
 9. יש לציין כי קיימים מקרים בהם אף כי צוין שהפריט נמצא במלאי, הוא אינו במלאי ולא ניתן לספקו. במקרים אלה תבוטל העסקה וללקוחות לא תהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחות.
 10.  הנהלת האתר רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. במידה ויבחרו הלקוחות לשלם באמצעות חשבון PayPal  יתבקשו הלקוחות להזין את פרטי חשבון PayPal  הקיים שלהם. במידה ואין ברשותם חשבון פעיל, יוכלו הלקוחות לפתוח חשבון חדש. במידה ובחרו הלקוחות לשלם באמצעות PayPal יוכל האתר לגבות את התשלום עבור הפריט/ים רק לאחר קבלת אישור מ - PayPal.  תנאי השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal  ואינם קשורים בשום אופן ל Mindow.
 12.  בכל מקרה שבו העסקה לא אושרה ע"י PayPal הודעה על כך תימסר ללקוחות והם ידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.

מדיניות משלוחים

1. המשלוחים מבוססים על השירותים של דואר ישראל ובאחריותם.

2. ההזמנות שנשלחות מ Mindow ללקוחותיה נשלחות במעטפה מוגנת לשמירה על שלמות התכשיט.

3. עלויות משלוח: 

        דואר רשום לסניף הקרוב לביתך - 15 ש"ח

        שליח עד הבית - 49 ש"ח

        איסוף עצמי (יישוב אפרת) בתיאום מראש - חינם

4. אני מחויבים לארוז ולספק עבורך את ההזמנה בתוך 10 ימי עסקים* מרגע קבלת ההזמנה ונעבירה לדואר ישראל. יום עסקים דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. דואר ישראל ימסור את המשלוח ליעדו בתוך 14 ימי עסקים בדואר רשום או בתוך 3 ימי עסקים בדואר שליחים.  Mindowמתחייבת לעשות כל שביכולתה כדי לקצר את זמן המשלוח.

5. דואר שליחים תקף ב 56 ערים מרכזיות, וכן ב 125 יישוביםקיבוצים, מושבים וישובי קצה אשר אינם מופיעים ברשימות הנ"ל - ההזמנה תשלח ללקוח באמצעות דואר רשום בלבד.

6. במקרים בהם חברת השליחים לא מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, נשלח אלייך את ההזמנה באמצעות דואר רשום.

7. במסירה, השליח מגיע לכתובת המקבל. במידה והמקבל לא נמצא בביתו, תודבק הודעה על דלת הבית תוך ציון אופן תאום למסירה. השליח יתקשר טלפונית ישירות למקבל המשלוח כפי שנרשם בהזמנה לתאום הגעתו של השליח שנית.

8. שעות פעילות חברת המשלוחים הינן בימים א'-ה בין השעות 08:00-18:00, ימי שישי וערבי חג בין 08:00-13:00. מומלץ להזין בהזמנה כתובת בה הנכם שוהים ברוב שעות היום ומס' טלפון נייד זמין.

9. מיד עם מסירת המשלוח לידי המקבל, המזמין יקבל הודעת SMS על אישור המסירה.

10. בכל מקרה של עיכוב של יותר מ- 3 ימי עסקים מכל סיבה, יש ליצור איתנו קשר בכתובת info@mindow.co.il עם שם, טלפון נייד, מספר ההזמנה וסיבת הפנייה.

11. בישובים קטנים שבהם שירות השליחים מביא את הפריט לסניף הדואר הסמוך לביתך, תימסר הודעה בתא הדואר שלך עם הגעתו לאיסוף דבר הדואר.

12. במידה ותואם איתך מועד ההגעה של השליח ואינך נוכחת ו/או זמינה בטלפון, על מנת לתאם בשנית, יהיה עליך לשלם 25 ש"ח נוספים.

13. במקרה של משלוח שהוחזר אלינו מהדואר היות והלקוח לא אסף אותו מהסניף, נשלח אותו אליך שנית (בתאום מראש), ובתוספת דמי משלוח של 15 ש"ח.

 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנה:

אמור בפסקה זו הינו כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981

 1. לקוחות רשאים לבטל את ההזמנה שביצעו וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
 2. ניתן להחזיר מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם וזאת בתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.
 3. במידה ואכן קיבלת החלטה להחזיר את התכשיט מכל סיבה שהיא, וכדי לצמצם או למנוע נזקים מיותרים, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו info@mindow.co.il ולפרט את הסיבה להחזרה. במידה ועדיין לא הועבר המשלוח לדואר ישראל, יוחזר הסכום ששולם בגין ההזמנה ובגין עלויות המשלוח (במידה ושולמו) במלואו.
 4. בכל החזרה ידרשו הלקוחות לצרף את הקבלה המקורית שנשלחה אליהם ואת טופס החזרת פריט ממולא אשר ניתן להורדה מהאתר. את הטופס יש למלא ולשלוח אותו סרוק למייל info@mindow.co.il
 5. במידה ויבחרו הלקוחות לבטל את ההזמנה טרם שנשלחה לכתובתם, יזוכו הלקוחות במלוא סכום ההזמנה כולל דמי המשלוח.
 6. במידה ויבחרו הלקוחות לבטל את ההזמנה לאחר שליחתה ולפני הגעתה לבית הלקוח, יזוכו הלקוחות בסכום ההזמנה בלבד ולא יזוכו בסכום דמי המשלוח.
 7. במידה ויבקשו הלקוחות להחזיר מוצר שנשלח אליהם פגום, יוחלף הפריט הפגום בפריט חדש. בכל מקרה של פגם במוצר, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות במייל info@mindow.co.il לתאום הליך החזרת המוצר הפגום.
 8. לקוחות שביצעו את הרכישה בכרטיס האשראי, יקבלו את סכום הזיכוי בחזרה לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה, בניכוי העמלה ששולמה לחברת האשראי בגין ביצוע הרכישה ובניכוי דמי משלוח דואר רשום ששולמו ע"י Mindow.
 9. לקוחות אשר ביצעו רכישה דרך חשבון PayPal יקבלו את סכום הזיכוי לחשבון ה- PayPal  בניכוי העמלה המשולמת ל PayPal  בגין ביצוע הפעולה ובניכוי דמי משלוח בדואר רשום ששולמו ע"י Mindow.
 10. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שניתנו במתנה או שלא ניתנה בגינם תמורה כספית למעט החזרה בגין מוצר פגום. את הפריט יש לשלוח במעטפה מוגנת ל: מינדו – מרכז מסחרי תאנה, אפרת ת.ד 1002 מיקוד 9043500.
 11. משך הטיפול בהזמנה שהוחזרה יהיה עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר במשרדי החברה.
 12. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בהחלטה בדבר האם מוצר מוחזר הנו בעל פגם ביצור או אם הוחזר בהתאם לתנאי ההחזרה המפורטים לעיל באופן שמזכה בקבלת זיכוי. בכל מקרה לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שנעשה בהם שימוש.
 13. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט או כרטיסים נטענים שהונפקו בדואר ישראל, לכן לבעלי הכרטיסים האמורים תוותר רק האפשרות לקבל זיכוי לשימוש עתידי באתר. 
 14. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 20 ש"ח.
 15. לא ניתן לבטל עסקה או ולהחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד עבור המזמין כגון חריטה אישית, מידה או באורך שונה ומיוחד שאינם מופיעים באתר - לא ניתנים להחזרה ו/או החלפה בכל מקרה ועל פי חוק.

מדיניות ההחזרות והחזר כספי:

 1. החזרת פריט תיעשה עד 14 יום מיום הגעת ההזמנה ללקוח. ניתן להחזיר תכשיט אך ורק אם לא נעשה בו כל שימוש. 
 2. החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 20 ש"ח.
 3. במידה ואכן קיבלת החלטה להחזיר את התכשיט מכל סיבה שהיא, וכדי לצמצם או למנוע נזקים מיותרים, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו:  info@mindow.co.il ולפרט את הסיבה להחזרה.
 4. במידה ועדיין לא הועבר המשלוח לדואר ישראל, יוחזר הסכום ששולם בגין ההזמנה ובגין עלויות המשלוח (במידה ושולמו) במלואו.
 5. במידה ותבחרו לבטל את העסקה לאחר שליחת הפריט, יזוכה הסכום בגין ההזמנה אך לא בגין עלויות המשלוח ולא בגין עמלת האשראי ששולמה לחברת האשראי/הסליקה. ההחזר הכספי ללקוח יתבצע רק לאחר הגעת התכשיט לחברה כאשר אין פגיעה מכל סוג במוצר.
 6. במקרה שהתכשיט נשלח אליכם פגום, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו טרם החזרת התכשיט ל:  info@mindow.co.il
 7. יש לשלוח את התכשיט  המוחזר באמצעות דואר רשום, באריזתו המקורית ובמעטפה מוגנת בלבד (ניתנת לרכישה בסניפי דואר ישראל) לכתובתנו: מינדו – מרכז מסחרי תאנה אפרת, ת.ד 1002, מיקוד 9043500. בצירוף טופס החזרת פריט ממולא וכן את הקבלה/החשבונית המקורית כפי שנשלחה אליכם בדוא"ל. במידה ובחרתם לשלוח את הפריט בדואר רגיל, לא תינתן אחריות או החזר כספי במקרה של אבדן או נזק לתכשיט במשלוח.
 8. אל התכשיט המוחזר יש לצרף את טופס החזרת פריט ממולא וכן את הקבלה/החשבונית המקורית כפי שנשלחה אליכם.

 

מדיניות החזרה במקרה של מידת שרשרת לא תואמת / סיבות אחרות:

 1. בתהליך ההזמנה באתר מתבקש המזמין לקבוע את אורך השרשרת המתאים לצווארו. יש לוודא ולהגדיר את אורך השרשרת שמתאימה לצווארך בתהליך ההזמנה, מומלץ לאתר שרשרת ישנה שברשותכם, למדוד את אורכה באמצעות סרט מדידה ולהתאים את האורך הרצוי לכם בתהליך המובנה באתר של בחירת אורך השרשרת, זאת, לפני ביצוע ההזמנה, וכדי למנוע מכם הוצאות מיותרות כפועל יוצא מהחזרת התכשיט לחברה וכיו"ב.
 2. במידה והשרשרת שהוזמנה לא מתאימה, ניתן לשלוח אותה באמצעות שליח עד הבית לכתובתנו: מינדו – מרכז מסחרי תאנה אפרת, ת.ד 1002, מיקוד 9043500. והשרשרת באורך הרצוי שישלח אליכם בדואר חוזר במשלוח עד הבית. עלויות המשלוח מבית הלקוח אל ממשרדי החברה וחזרה לבית הלקוח יהיו על חשבון המזמין. לא תינתן אחריות/החזר כספי במקרה של אבדן או פגיעה או עיכוב בזמן ההגעה של התכשיט כתוצאה משליחתו בדואר.
 3. לתשומת לבכם, מחיר השרשרת נקבע גם על פי אורך השרשרת. לכן, ייתכנו פערי מחיר בין השרשרת המוחזרת לבין השרשרת המוזמנת. התשלום בגין עלות המשלוח אל המזמין/המחזיר לאחר החזרת התכשיט יוטל על המזמין/המחזיר.

החזרה/ זיכוי לשימוש עתידי:

 1. ניתן להחליף פריט שהזמנת בפריט אחר בתוך 14 ימים מיום הגעת המשלוח אליך. יש למלא את פרטי ההחזרה ב טופס החזרת פריט , יש לציין בטופס ההחזרה לאיזה פריט תרצו להחליף. במידה ותבחרו בזיכוי לשימוש עתידי באתר, יונפק עבורכם קוד קופון אשר יישלח לכתובת המייל שהזנתם בטופס ההזמנה. בכל בעיה או אי בהירות, אנא פנו לשירות הלקוחות שלנו info@mindow.co.il
 2. במידה ותרצי/ה להחליף פריט שנקנה במבצע, יש להודיע על כך לשירות הלקוחות שלנו תוך 5 ימים מיום קבלת הפריט. ניתן יהיה להחליפו בפריט אחר שעלותו שווה לעלות הפריט בעת שנקנה במבצע. במידה ותרצו להחליף לפריט שעלותו עולה על סכום הפריט שנקנה במבצע או להיפך, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
 3. ההחלפה תתבצע רק לאחר שהפריט המוחזר הגיע למשרדי Mindow. עלויות המשלוח במקרה של החלפה יחולו על המזמין.
 4. במידה ובתהליך ההזמנה נשלח אליך פריט שגוי עקב טעות של  Mindow צור/צרי קשר עם שירות הלקוחות שלנו והפריט יוחלף.
 5. לא ניתן לבטל עסקה או ולהחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד עבור המזמין.

מדיניות החזרות:

כללי:

 1. החזרת פריט תיעשה עד 14 יום מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם.
 2. ניתן להחזיר תכשיט אך ורק במקרים שלהלן:

א. המוצר נשלח אליכם פגום ולא נעשה בו שימוש או פגיעה.

ב. המוצר נשלח שונה מכפי שהוזמן (אי התאמה) ולא נעשה בו שימוש או פגיעה.

 1. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד עבור המזמין.
 2. טרם החזרת המוצר, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו  info@mindow.co.il
 3. אחר יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו, יש לשלוח את התכשיט בדואר רשום או בדואר שליחים באריזתו המקורית ובמעטפה מוגנת בלבד לכתובתנו: מינדו - מרכז מסחרי תאנה אפרת, ת.ד 1002, מיקוד 9043500.
 4. שימו לב: במידה ובחרתם לשלוח את הפריט בדואר רגיל ולא רשום, החברה לא תיתן אחריות/החזר כספי במקרה של אבדן או נזק הנגרם לתכשיט כתוצאה משליחתו באמצעות דואר רגיל.
 5. במידה ותבחרו לבטל את העסקה טרם מסירת הפריט לחברת המשלוחים, ובכפוף לתנאי מדיניות החזרת המוצרים בחברה, יזוכה הסכום ששולם בגין ההזמנה ובגין עלות המשלוח (במידה ושולם).
 6. במידה ותבחרו לבטל את העסקה לאחר מסירת הפריט לחברת המשלוחים, ובכפוף לתנאי מדיניות החזרת המוצרים בחברה, יזוכה הסכום בגין ההזמנה אך לא בגין עלויות המשלוח.
 7. אל התכשיט המוחזר יש לצרף:
 1. טופס החזרת פריט ממולא.
 2.  קבלה מקורית כפי שנשלחה אליכם.

 

מדיניות החזר כספי:

 1. במקרה של החזרת המוצר בתוך 14 יום ושלא נעשה בו שימוש, יוחזר מלוא הסכום לכרטיס האשראי ממנו נגבה התשלום. לא כולל הסכום ששולם עבור המשלוח, במידה ונגבה.
 2. במידה ותבחרו לבטל את העסקה טרם שליחת הפריט לכתובתכם, בכפוף לתנאי מדיניות החזרת המוצרים בחברה, יזוכה הסכום ששולם בגין ההזמנה ובגין עלות המשלוח (במידה ושולם).
 3. במידה ותבחרו לבטל את העסקה לאחר שליחת הפריט לכתובתכם, בכפוף לתנאי מדיניות החזרת המוצרים בחברה, יזוכה הסכום בגין ההזמנה אך לא בגין עלויות המשלוח.
 4. החזרת התכשיט בחלוף 14 יום מיום ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם תיתכן במקרים חריגים בלבד לפי שיקול דעת החברה.
 5. במקרה של החזרה עקב מקרה חריג, יוחזר הסכום לכרטיס האשראי ממנו נגבה התשלום בניכוי 2.5% מהסכום בגין עמלת חברת האשראי וכן בניכוי הסכום ששולם על ידי Mindow בגין הוצאות השילוח.

מדיניות החזר כספי עבור פריטים ששולמו באמצעות  PayPal:

 1. במקרה של החזר כספי עקב פריט פגום, יוחזר מלוא הסכום לחשבון PayPal ממנו נגבה התשלום. כמו כן יוחזר הסכום ששולם עבור המשלוח עם שליח עד הבית, במידה ונגבה, כפוף להצגת הקבלה המקורית.
 2. מקרה של החזרה מסיבות אחרות, יוחזר הסכום לחשבון PayPal שממנו נגבה התשלום בניכוי 8 ₪ בגין עמלת PayPal  ובניכוי 49 ₪ שהוא הסכום ששולם על ידי Mindow בגין שליחת הפריט בדואר שליחים או 15 ₪ ניכוי בדואר רשום.

מדיניות החזרה/זיכוי לשימוש עתידי:

 1. במקרה והחלטתם להחליף פריט שהזמנתם בפריט אחר, ציינו ב טופס החזרת פריט לאיזה פריט תרצו להחליף.
 2. לא ניתן להחזיר מוצר שנקנה במבצע.
 3. ההחלפה תתבצע רק לאחר שהתקבל הפריט המוחזר למשרדי Mindow.
 4. במידה ותבחרו בזיכוי לשימוש עתידי באתר, יונפק עבורכם קוד קופון אשר יישלח לכתובת המייל שהזנתם בטופס ההזמנה, שבו תוכלו להשתמש לרכישה עתידית באתר בכל עת.

מדיניות מבצעים והגרלות:

 1. בחירה אישית של תליון במתנה כוללת: תליון, שרשרת, פלטה שקופה, 4 צ'ארמס ואבן קריסטל סברובסקי.
 2. המבצע לא כולל פריטים שאזלו מהמלאי.
 3. לא ניתן לקבל החזר כספי או זיכוי עבור תליון שהוגרל וניתן במתנה.